MĚSTSKÁ  KNIHOVNA

     

Zpět na úvod

 

 

Městská knihovna v Kostelci nad Labem je umístěna v Neratovické ulici č. 238 (po bývalé lékárně) v areálu zdravotního střediska. Knihovna zároveň slouží jako informační středisko, je zde možno zakoupit drobné upomínkové předměty a mapky města .

V knihovně je více než 10.000 svazků knih, jedná se převážně o beletrii jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež. Je zde i naučná literatura a to zejména knihy o přírodě, výtvarném umění, historii, cestopisy, kuchařky, slovníky a knihy pro chovatele drobného zvířectva.

Knižní fond je pravidelně doplňován o novinky, jejichž nákup je hrazen z rozpočtu města. V roce 2006 byla uzavřena Smlouva o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem mezi Městem Kostelec nad Labem (příjemcem) a Knihovnou Mladá Boleslav (realizárorem) a Středočeským krajem (poskytovalem), v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje č. 57-6/2005/ZK. Na základě této smlouvy je poskytovatelem zajištěna práce s výměnným fondem Středočeského kraje, poradenská činnost, semináře.

Knihovna má okolo 100 stálých čtenářů, kteří ji pravidelně navštěvují.

Dále je v knihovně možnost bezplatného přístupu k internetu.

Otevírací doba knihovny pro veřejnost :

Pondělí 14.00 - 18.00 hod.
Středa  14.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek   9.00 - 13.00 hod.


Roční zápisné činí :   pro dospělé 200,- Kč
                                   pro důchodce 100,- Kč
                                   pro děti a studenty 50,- Kč

Vedoucí knihovny : Jaroslava Loudilová
Telefon :                  326981082

 

 


Optimalizováno pro 1024×768 HighColor 
Ó 2008 JM Data s.r.o.